Versamelbeurs Het Poortje
De enige verzamelbeurs voor alles Anton Pieck en Efteling


Het is op de beurs niet toegestaan om oneigenlijk verkregen items zoals bv bedrijfskleding, voorwerpen (beelden/wegwijsbordjes e.d.) afkomstig uit De Efteling of een replica hiervan aan te bieden. Ook het aanbieden van origineel werk van Anton Pieck zonder overdrachtsdocument is niet toegestaan.

#